รถเสียเอารถมาซ่อมแต่ไม่มีตังจ่ายค่าซ่อมช่างเลยบอกมาให้แตกใส่หีทีเดี่ยวจะไม่คิดตังเลยสักบาทเดียว

การแสดงความคิดเห็นถูกปิด