นักเรียนทำโทษคุณครู ที่สอนหนังสือไม่รู้เรื่อง โดยการเอาไส้อั่วแทงข้างหลัง ร้องลั่น

การแสดงความคิดเห็นถูกปิด